Sök LONA-bidrag för projekt

Vill du eller din förening genomföra ett projekt? Nu finns möjligheter att ansöka om LONA-bidrag.

Hör av dig till din kommun i god tid innan 1 december, det är sista dagen för kommunen att lämna in ansökan.

Kontakt hos Vilhelmina kommun är fritidskonsulent Ingela Karlsson;
ingela.karlsson@vilhelmina.se

Sök LONA-bidrag för att:

🥾 Göra natur mer tillgänglig för friluftsliv
🐝 Förbättra för vilda pollinatörer
🌱 Utveckla och ta hand om värdefull natur
💧 Anlägga eller restaurera våtmarker

Uppdaterad den 28 oktober 2022