Sök folkhälsobidrag via Region Västerbotten

Folkhälsoarbetet är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen.

Inför 2023 är det möjligt för ideella organisationer/föreningar att ansöka om medel via Region Västerbotten för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Uppdaterad den 29 november 2022