Sök bidrag för lokala naturvårdssatsningar

Fram tills den 1 december är det möjligt att söka LONA-bidrag för att genomföra projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som går till projekt som ger ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Syftet är att ge kommuner möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.
Inför 2022 går det att söka LONA-bidrag för projekt inom naturvård och friluftsliv och de två satsningar LONA våtmark och LONA pollinering. Sista ansökningsdag för alla bidragen är 1 december 2021.

Hur fungerar det?

Det är kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas och pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Det spelar ingen roll om det är en förening, privatperson eller kommun initierar eller driver ett projekt men det är bara kommunen som kan ansöka om LONA-bidrag. Om du eller din förening därför har en projektidé så kan du kontakta Ingela Karlsson på Vilhelmina kommun för att komma igång med ansökan. Sista datum för ansökan är 1 december. 

Ingela Karlsson
ingela.karlsson@vilhelmina.se
0940 – 140 46

Läs mer om Lokala naturvårdssatsningen (LONA) på Länsstyrelsens hemsida

Uppdaterad den 11 november 2021