Smittspridningen under vecka 19 och förlängda rekommendationer

Under vecka 19 registrerades bara 2 nya fall i Vilhelmina kommun och smittspridningen i länet minskade överlag föregående vecka.

Region Västerbotten rapporterar att smittspridningen i länet minskade under vecka 19 och de bedömer att en orsak till resultatet är en kombination av viss minskad smittspridning och färre provtagna till följd av en extra helgdag. Fortfarande är det Umeå-området som har högst siffror och smittspridningen är även hög i åldrarna 19–39 år och då i synnerhet personer mellan 20 och 29 år. 

I Vilhelmina kommun registrerades enbart 2 nya fall under vecka 19 och du kan ta del av statistiken på Folkhälsomyndigheten hemsida

Skärpta rekommendationer i Västerbottens län förlängs 

De skärpta rekommendationerna som gällt i Västerbotten sedan i februari förlängs till 31 maj därefter kommer de nationella rekommendationerna gälla i länet. 

För alla i Västerbotten gäller följande rekommendationer:
  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.
  • Undvik kollektivtrafik och platser som exempelvis köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel och handla ensam.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.
  • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt. Det gäller både under resan och på resmålet. Var även noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
  • Alla födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid eller dag. Detta gäller så länge vi har utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt i inomhusmiljö inte går att undvika och kom ihåg att munskydd inte minskar behovet av avstånd där det går.
  • Dessutom bör alla barn, 0–18 år, i ett hushåll stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Läs mer om de förlängda rekommendationerna

Uppdaterad den 20 maj 2021