Smittspridningen ökar i Vilhelmina kommun

De lugna veckor som vi har bakom oss är över och Vilhelmina kommun befinner sig i ett läge där smittspridningen ökar. Under vecka 15 registrerade Folkhälsomyndigheten 10 nya fall i kommunen men vi har också sett att smittspridningen ökat även denna vecka.
Ett SMS kommer skickas ut till allmänheten i Vilhelmina kommun med en påminnelse att följa rekomendationerna.

Vi har 4 bekräftade fall på Malgomajskolan och vi har flera elever där som testar sig. Därför har Malgomajskolan i samråd med smittskyddet i Umeå beslutat att årskurs 2 och 3 på samhälls-, natur- och teknikprogrammen ska ha distansstudier nästa vecka för att glesa ut antalet elever på skolan. Samtidigt har årskurs 3 på yrkesprogrammen praktik vilket också gör att mindre elever befinner sig på skolan och på bussarna. Vi känner också till fall på andra skolor i kommunen där barn och elever befinner sig i hemkarantän då en anhörig bekräftats vara smittad.

Nu när solen och värmen närmar sig kommer allmänheten och särskilt ungdomar att röra sig mer ute i samhället – vi ber er att tänka efter och inte gå på sammankomster där risk för smitta kan uppstå. Anordna inga fester och gå inte heller på några sådana! För att läget inte ska förvärras ytterligare är det mycket viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och följer de skärpta rekommendationerna i länet. Stanna hemma om ni känner symptom och testa er – hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Du kan ta del av statistiken på Region Västerbottens hemsida

För att nå ut med detta budskap till så många personer som möjligt kommer Vilhelmina kommun i eftermiddag skicka ut ett SMS till allmänheten med en uppmaning om att följa de skärpta rekommendationerna i Västerbottens län. Meddelandet går ut till personer som är över 16 år, folkbokförda på en adress i kommunen och har ett telefonnummer registrerad på adressen.

Uppdaterad den 29 november 2022