Smittspridning vecka 39

Under vecka 39 har smittspridningen i Västerbottens län minskat något och i Vilhelmina kommun har inga nya fall av covid-19 rapporterats in.

Under föregående vecka har 263 nya fall av covid-19 registrerats i Västerbottens län, det är en minskning jämfört med de 295 fall som rapporterades in under vecka 38. Det är Umeåområdet som har störts smittspridning och i Skellefteåområdet minskade smittspridningen, ett fall rapporterades in i Södra Lappland.

Smittspridningen dominerar bland yngre personer och personer som är ovaccinerade. Spridningen sker främst inom familjen, vid skola, arbetsplats och vid fritidsaktiviteter.

Fortfarande gäller rådet att stanna hemma vid symptom och att man provta sig, även om många nu har börjat återvända till sina arbetsplatser efter att flera av rekommendationerna släpptes den 29 september. Det gäller även den som är fullvaccinerad och bara har lätta symptom. De som inte har vaccinerat sig råds att hålla avstånd till varandra och undvika kontakt med personer över 70 år.  

Vaccinationstäckningen i länet är god då 85 % av befolkningen över 16 år är fullvaccinerade men siffran behöver bli högre, särskilt i åldersgruppen 16–40 år behöver fler vaccinera sig.

Under vecka 41 kommer vaccinationen av barn i åldrarna 12–15 år att börja.

Aktuell coronastatistik hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 7 oktober 2021