Smittspridning vecka 23

Under vecka 23 har fallen av covid-19 fortsatt minska i länet och i Vilhelmina kommun registrerades inga nya fall.

Även under vecka 23 har smittspridningen minskat i länet, 114 personer testades positivt tillskillnad mot 181 veckan innan. Det är mycket få äldre personer som nu bekräftas vara smittade och istället fler unga som testas positivt. 

Även antalet provtagningar minskar i länet då allt färre personer har symptom - men det är fortsatt mycket viktigt att man testar sig om man har symptom, även om de är milda. 

Region Västerbotten rapporterar att vaccinationstäckningen i länet är mycket gott, bland personer som är 65 år och äldre har 96 procent valt att vaccinera sig mot covid-19 och om man räknar med 18-åringar och uppåt har 54 procent påbörjat sin vaccination.

Du hittar aktuell statistik på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 17 juni 2021