SMHI inför ett nytt vädervarningssystem

Med start 26 oktober 2021 övergår SMHI till ett nytt vädervarningssystem som ska göra det enklare för samhällets aktörer och allmänheten att förstå vilka sorters konsekvenser som ett väder kan orsaka. Det gamla systemet med klass 1, 2 och 3-varningar kommer inte längre användas och de nya benämningarna blir ”Gul varning”, Orange varning” och ”Röd varning”.

Vilka problem ett typ av väder kan orsaka kan se olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I ett storstadsområde kan 20 centimeter snö innebära stora konsekvenser för samhället medan det i fjällen ger mindre konsekvenser – ändå har samma vädervarning utlysts på platserna med det gamla vädervarningssystemet. Det gamla systemet består av fasta varningskriterier som ser lika ut över hela landet, vilket innebär att en varning utfärdas när ett tröskelvärde passeras. SMHI har därför sett anledning till att uppdatera vädervarningssystemet för att bättre kunna informera vilka typer av konsekvenser ett besvärligt väder kan föra med sig.

Konsekvensbaserat vädervarningssystem

Det nya vädervarningssystemet utfärdar en varning när vädret väntas medföra konsekvenser eller störning för samhället och kommer vara regionalt anpassat. Då kan samhällsaktörerna och allmänheten bättre förbereda sig inför vädret och på så vis öka säkerheten och minska sårbarheten.  

Gul, orange och röd varning:

Röd varning är den allvarligaste graden av vädervarning och gul den lägsta. Viktigt att veta är att de inte motsvarar klass 1, 2 eller 3, det nya systemet utgår ifrån vilka typer av konsekvenser vädret väntas medföra.

Gul Varning

VAD SKA DU GÖRA? 
Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser. Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö.
 • Störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning

VAD SKA DU GÖRA? 
Undvik att exponera dig för vädret. Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Fara för allmänheten.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning

VAD SKA DU GÖRA? 
Avstå helt från att exponera dig för vädret. Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Stor fara för allmänheten.
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner

Läs mer på SMHI:s hemsida Förnyade vädervarningar | SMHI

Uppdaterad den 29 november 2022