SKOTERTRAFIK: Förbud även för ortsbor på kommunala skoterleder från 11 maj

Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon på kommunala skoterleder även för personer folkbokförda väster om odlingsgränsen (ortsbor) inom Vilhelmina södra samebys marker. Beslutet gäller från och med den 11 maj 2023 fram till barmarksperioden.

Under vårvintern flyttar renarna från kusten till åretruntmarkerna i fjällen. Till skydd för renarnas kalvning och andra djurs reproduktion stänger Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens fjällkommuner områden och skoterleder för skoterkörning vid den tidpunkt som det är befogat. Ibland när särskilda skäl föreligger måste de allmänna skoterlederna stängas i sin helhet. 

Begränsningar i Vilhelmina södra sameby

Som förvaltare av de kommunala skoterlederna bedömer Vilhelmina kommun att de aktuella skoterlederna måste stängas helt för skotertrafik för att undvika risk för störningar för renskötseln. 

Se beslutet samt fullständig karta: 

Begränsning av skotertrafik på allmänna skoterleder inom Vilhelmina Södra samebys marker, Vilhelmina kommun

Begränsningar i Vilhelmina norra sameby

Länsstyrelsen Västerbotten har även beslutat om att från och med den 9 maj stänga statliga skoterleder inom Vilhelmina norra samebys kalvningsland även för ortsbor. Renarna är utspridda i området och har börjat kalva. Inför och under kalvningen är vajorna särskilt känsliga för störningar.

Följande skoterleder stängs även för ortsbor:
  • Grytsjö-Rissjön

  • Blaikliden-Korssjön-Valliegietjie

  • Kittelfjäll-Saksensjön-Rissjön-Bleriken-Svartsjöarna

  • Fatmomakke-Svartsjöarna-Borkasjö

Se beslutet samt fullständig karta från Länsstyrelsen: 

Skoterleder inom Marsfjället stänger även för ortsbor

Uppdaterad den 11 maj 2023