Skoterförbud på grund av renflyttning

Kommunen har beslutat om skoterförbud från 24 april i området Södra Gardfjället-Klitvallen, Klippfjället, Grönfjället, Henriksfjället och Fågelfjället. Från 27 april omfattas även Kittelfjället, Valfjället, Tjahkevaartoe och Guarhtavaartoe.

Leden Grönfjäll-Kittelfjäll och leden Fättjaur-Valsjön-Virisen hålls öppen.

Beslutet grundar sig på att flyttningen av renarna ska kunna ske så smidigt och effektivt som möjligt, och för att få betesro så krävs att flyttningen kan ske utan störning från trafik med snöskoter. Renarna reagerar kraftigare på oförutsägbara aktiviteter i terrängen än vid kontakt med människor som rör sig kring kända leder. Därmed är det befogat att tillåta skotertrafik längs med vissa leder. 

Hela beslutet går att läsa här:

Beslut om skoterförbud från 2023-04-24

Skoterförbud från 24 april: Södra Gardfjället, Klitvallen, Grönfjäll, Klippfjället, Fågelfjället och Henriksfjäll.
Skoterförbud från 27 april: Södra Gardfjället, Klitvallen, Grönfjäll, Klippfjället, Fågelfjället, Henriksfjäll, Kittelfjället, Valfjället, Tjahkevaartoe, Guarhtavaartoe
Uppdaterad den 21 april 2023