Skoterförbud Grytsjö-Rissjön och Blaikliden-Korssjön-Valliegietjie

Från 30 april till 4 maj är det förbjudet att framföra motordrivet fordon vid skoterleden Grytsjö-Rissjön och Blaikliden-Korssjön-Valliegietjie.

Vilhelmina norra sameby är på väg med renar till kalvningslanden i fjällområdet och renarna behöver betesro under flyttningen.

Beslut att stänga skoterled Grytsjö-Rissjön och Blaikliden-Korssjön-Valliegietjie 

Bilden föreställer det område där skoterförbud gäller

Uppdaterad den 30 april 2021