Skolorna hålls fortsatt öppna under de skärpta allmänna råden

Med anledning av smittspridningen av Covid-19 i länet och Folkhälsomyndighetens beslut att införa skärpta allmänna råd från i Västerbottens län har många säkert frågor om hur skolorna i Vilhelmina kommun förhåller sig till det rådande läget.

I Vilhelmina vill vi trygga elevernas skolgång och kommer därför att fortsatt hålla skolorna öppna vilket också stöds av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten som i sin smittspårning i Vilhelmina inte sett att någon spridning av smittan skett på skolorna utan på fritiden vid folkansamlingar.

Detta gäller i skolorna i Vilhelmina kommun tills annat anges:

Det är mycket viktigt att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att elever stannar hemma om de är sjuka eller uppvisar symptom. Om en elev har testats positivt för Covid-19 så skall detta meddelas omgående till skolpersonal, exempelvis mentor, skolsköterska, rektor, skolchef eller att man kontaktar expeditionen.

  • På förskolan och på fritidshemmet ska föräldrar och barn förhålla sig till de regler som gäller i lokalen. Barnet hämtas och lämnas av anhörig i hallen eller ytterdörren. Om föräldern är sjuk så ska hen inte beträda området utan ordna så att barnet hämtas och lämnas av frisk anhörig.
  • På grundskolorna ska endast skolans personal och elever befinna sig i lokalerna, föräldrar som vill komma i kontakt med skolpersonal ska därför ringa, mejla personalen eller höra av sig till skolexpeditionen.
  • Gymnasiet hålls öppet som vanligt och elever ska meddela skolan omedelbart om de testats positivt för Covid-19. Gymnasieelever uppmanas att hålla distans och vara noggranna med handhygienen.
  • Vilhelmina lärcentrum bedriver just nu distansstudier i de teoretiska momenten och bedriver undervisning på plats vid praktiska moment där de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Försök att få era barn att endast umgås med familj eller närmaste vänner. Det är de fysiska kontakterna som ska minskas under de veckor som de skärpta reglerna gäller.

Uppdaterad den 29 november 2022