Ska du gräva i sommar?

För att undvika att man råkar gräva av en ledning ska man innan man börjar ha begärt en utsättning av kablar.

En utsättning innebär att ledningsägaren kommer till platsen och markerar ut ledningens/kabelns läge. För mer information om vad du behöver tänka på innan du börjar gräva, gå till www.ledningskollen.se

Uppdaterad den 29 november 2022