Se hit alla som hanterar livsmedel!

Nu under sommartider kanske ni går i tankar att odla, laga mat, tillverka livsmedel och sälja.

Miljö- och byggnadsnämnden vill påminna alla som hanterar, bereder och säljer livsmedel att först undersöka om det kan omfattas av livsmedelslagstiftningen och därmed vara en anmälningspliktig livsmedelsverksamhet. Kontakta miljökontoret innan ni startar upp något för att informera och få en bedömning över om er hantering behöver anmälas.

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler i livsmedelslagen som innebär att sanktionsavgift måste tas ut för överträdelser, t.ex. om du startat en livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält den till kommunen.

Kontakta miljökontoret på 0940- 140 72, via växeln 0940-140 00 eller mbn@vilhelmina.se för mer information och vid frågor.

Miljö- och byggnadsnämnden vill önska er en trevlig sommar!

Uppdaterad den 6 augusti 2020

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940- 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se