Särskilda rekommendationer i Västerbotten gäller from 9 februari

Smittspridningen i Region Västerbotten har på kort tid ökat på ett oroväckande sätt. Förutom fler fall så har den brittiska virusvarianten identifierats i länet. Idag den 9 februari införs särskilda rekommendationer i Västerbotten.

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna. 

– Det betyder att vi återigen har kommit till en punkt där vi behöver ytterligare rekommendationer för att bromsa smittspridningen. De handlar om att vi ska träffa färre människor. De särskilda rekommendationerna för Västerbotten gäller från och med idag och i första hand fram till och med den 28 februari 2021, berättade Stephan Stenmark på dagens presskonferens.

Res inte, varken inom eller utanför länet

Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.  

Verksamheter med pågående utbrott 

Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott i länet rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Detta gäller i nuläget projektet Norhtvolt i Skellefteå där det just nu utförs en fortlöpande massprovtagning med många positiva fall av covid-19 men också konstaterad förekomst av den brittiska mutationen som har en ökad förmåga till spridning.

– Personal med koppling till detta projekt bör undvika att vistas ute i samhället. Inköp av livsmedel och nödvändiga läkemedel kan genomföras men i första hand bör man be någon om hjälp med detta. Denna rekommendation gäller även personer som bor med någon som arbetar på verksamheten. Dessa kan gå till arbete och skola som vanligt men i övrigt gäller denna rekommendation, säger Stephan Stenmark.

Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation.

De verksamheter som berörs är kontaktade av Region Västerbotten och hur utvecklingen ser ut under de närmsta veckorna är svårt att förutspå och förhoppningen är att inte behöva sätta in dessa restriktioner på fler arbetsplatser.

Skolor i Skellefteå

Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med start så snart som möjligt men senast från den 15 februari 2021. Undantag gäller för: 

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, 
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Mycket allvarligt läge

Igår bestämde Region Västerbotten att återigen öppna covid-IVA vilket innebär sammanlagt 14 intensivvårdsplatser på Norrlands universitetssjukhus. Just nu vårdas 40 personer med covid-19 på de tre sjukhusen och 10 av dessa ligger på en intensivvårdsavdelning, 3 i Skellefteå och 7 i Umeå.

Alla västerbottningar måste bidra. Läget är just nu mycket allvarligt och återigen måste alla förändra sitt beteende för att vi ska kunna stoppa smittspridningen och skydda de som riskerar bli svårast sjuka. 

 

Detta är information från Region Västerbotten. Läs originalnyheten på deras hemsida 

Uppdaterad den 29 november 2022