Sammanfattning, kommunfullmäktige 3 mars

Hör Kommunfullmäktiges ordförande Mikael Österberg kortfattat berätta om dagens kommunfullmäktige.

Handlingar till kommunfullmäktige kan du läsa här.

Protokollet justeras och läggs ut på webben den 13/3.

Uppdaterad den 4 mars 2024