Så förändras återvinningsstationerna

Just nu pågår en förändring kring våra återvinningsstationer. Efter årsskiftet har kommunen tagit över ansvaret för återvinningsinsamlingen från FTI. Det innebära nya behållare, och en del nya placeringar. Läs nedan om hur vi arbetar löpande med detta.

Inom kommunen pågår just nu en översyn om antalet platser för återvinningsstationer. Några av de gamla platserna kommer att fortsätta användas, medan några platser byts ut. Arbetet kommer att pågå under våren 2024. 

Vi har redan etablerat de nya behållarna och stationerna i kommunen, där du kan lämna dina förpackningar och tidningar. 

Du hittar redan nu våra nya behållare på följande platser:

  • Vilhelmina, Baksjöstrandvägen
  • Vilhelmina, Bergbacka
  • Lövliden
  • Malgovik
  • Kittelfjäll, Fjälltorget

Vilka behållare flyttas?

Vi söker efter platser som ligger centralt, där gångare och trafikanter lätt kan samsas, så att alla kan lämna sina sorterade förpackningar och papper på ett lätt sätt.

I några byar har vi ännu inte fått klart bygglov för våra nya behållare, och i väntan på det skapar vi tillfälliga lösningar. Information kommer att skickas ut till dig som berörs.

Inom Vilhelmina

Vi skapar möjlighet till en mer kvartersnära insamling av förpackningar i Vilhelmina. Det innebär att under 2024 kommer nya stationer att etableras inom samhället.

På Bergbacka och Baksjöstrand är behållarna färdiga och i bruk. Vi hänvisar alla till dessa två stationer i väntan på att resterande blir färdigbyggda. Mer information om vart dessa kommer att grävas ner kommer inom kort.

Behållarna på OkQ8 i Vilhelmina kommer att plockas bort och ni hänvisas till Bergbacka eller Baksjöstrandsvägen tills vi har en ny plats klar för återvinningsstation i den delen av Vilhelmina.

Klimpfjäll, Saxnäs, Stalon och Dikanäs

Under början av januari hämtas behållarna som idag finns i fjälldalarna. Nya behållare kommer på plats i Saxnäs under vecka 2.

Vi ber er i Klimpfjäll och Stalon-området att lämna era förpackningar och tidningar i Saxnäs eller Malgovik under några veckor framöver. Vi hoppas på er förståelse. 

Inom Dikanäs väntar vi på nya behållare. Vi ber dig därför att vänta med att lämna dina förpackningar och tidningar några dagar.

Det går också bra att lämna dina förpackningar och tidningar i Malgovik eller Lövliden.

Varför sker detta nu?

Från januari 2024 tar alla kommuner i Sverige över insamlingsansvaret som tidigare legat på FTI. Därför tas de gamla behållarna bort successivt under januari 2024 och ersätts med nya.

Det innebär att det under perioden december-januari kan förekomma att både kommunens återvinningsstationer och FTI:s återvinningsstationer står i nära anslutning till varandra.

För att materialet ska tas omhand på rätt sätt och av rätt part, är det därför viktigt att invånarna använder kommunens nya system från och med 1 januari 2024.       

Förändringen genomförs i sju inlandskommuner i norra Sverige: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele, inom samverkansgruppen Avfallssamverkan Norr. 

Information till företag och föreningar

Här förklaras kort vad som gäller för förpackningar och matavfall för företag. På webben finns mer information och information om alla typer av avfall från verksamheter:

Företag och föreningar (vilhelmina.se)

Förpackningsavfall

Tidigare har FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen) samlat in förpackningar, men från årsskiftet är det kommunens ansvar att samla in hushållens förpackningar.

Kommunen tillhandahåller inte insamling av förpackningar för företag och föreningar och har inte haft det ansvaret tidigare heller. Du får alltså inte lämna förpackningar från din verksamhet i kommunens behållare vid återvinningsstationerna.

Du får kontakta ett återvinningsföretag för att hitta en aktör som samlar in förpackningar från din verksamhet.

Här finns information om lagar och regler samt råd från Naturvårdsverket gällande förpackningsavfall för företag:

Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se)

Matavfall

Matavfall samlas in av kommunen från den 1 januari 2024, både för hushåll och företag. Kommunen tillhandahåller kärl för detta och debiterar enligt gällande avfallstaxa.

Systemet för hämtning av matavfall för företag är på gång, men hann inte bli klart till årsskiftet. Företag som ännu inte har fått kärl för hämtning av matavfall ska fortsätta att lämna i det gamla kärlet. Avvakta alltså tills det nya kärlet kommer och håll utkik efter information som skickas ut vartefter till företag.

För insamlingen av matavfall kommer företag att behöva köpa matavfallspåsar. Se här: Företag och verksamheter (vilhelmina.se)

Gäller ovanstående för min verksamhet?

I stort sett gäller ovanstående för alla företag. Dock kan vissa företag som är hyresgäster hos exempelvis allmännyttan ha en lösning för insamling av förpackningar och matavfall via hyresvärden.

Uppdaterad den 12 januari 2024