Projektet stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten har påbörjats i Vilhelmina

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten är ett nystartat kommunalt och regionalt samverkansprojekt som ska stärka producenter och öka efterfrågan på lokala produkter. En av de första aktiviteterna är företagsbesök hos livsmedelsproducenter i Vilhelmina.

I projektet ingår att identifiera behov och utmaningar och ta reda på vilket stöd som kan göra mest skillnad för att öka produktionen av livsmedel. Projektet ska även undersöka fler möjligheter till direktförsäljning och hjälpa till med att anordna träffar mellan livsmedelsproducenter, handel och offentliga kök för att uppmuntra till fler affärer.

Jessica Öberg på Region Västerbotten, som är samordnare i projektet, har påbörjat företagsbesök till livsmedelsproducenter i Vilhelmina kommun. Med på resorna i Vilhelmina är kommunens kostchef Jenny Almroth, som vill lära känna och bygga en närmare relation till livsmedelsproducenterna för att underlätta processen att mer mat hamnar på tallriken inom offentliga kök.

- Första året gick det bra. Under andra året kunde vi inte längre köpa fisk då fiskkassarna rivits med vårisen. Det hände två år i rad. Andra året kunde vi inte köpa lokalt kött på grund av olyckliga omständigheter. Tredje året meddelade vår potatisodlare att de inte skulle kunna leverera potatis, förklarar Jenny Almroth.

Det finns en stark önskan att köpa mer lokal mat och Jenny Almroth berättar att måltidsenheten är nyfikna på att testa ett dynamiskt inköpssystem (DIS) som används framgångsrikt av Lycksele kommun.
- Detta skulle göra det möjligt att köpa in kontinuerligt under året av alla som anmäler sitt intresse, säger hon.
Jenny Almroth förtydligar också att producenterna inte förbinder sig till att leverera specifika volymer utan levererar när de kan, vilket underlättar för producenterna, som får ett jämnare kassaflöde under året.

- Men även utan DIS så har vi har möjlighet att köpa upp mindre mängder mat vid exempelvis temadagar, så lokala livsmedelsproducenter får gärna ta kontakt med mig.

Om projektet

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten är ett kommunalt och regionalt samverkansprojekt som ska stärka producenter och öka efterfrågan på lokala produkter.

Genom utbildning, företagsstöd och dialog med företag, kommuner, offentliga kök och allmänhet bidrar projektet till en hållbar och trygg livsmedelsproduktion, sysselsättning, tillväxt, öppna landskap och biologisk mångfald. Projektet leds av Region Västerbotten i samverkan med Västerbottens kommuner och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om livsmedelsstrategin på:

https://vasterbottensmat.se/

 

Kontakt:

Jessica Öberg arbetar som en regional resurs åt utvecklingsenheten i Vilhelmina och tillsammans med näringslivskontoren i Lycksele, Sorsele, Malå och Norsjö för en ökad livsmedelsproduktion i Västerbotten.

 

Jessica Öberg, samordnare samhällsbyggnad, Västerbottens inland, Region Västerbotten

076-137 8546
jessica.s.oberg(at)regionvasterbotten.se
Skolgatan 11
921 31 Lycksele www.regionvasterbotten.se

Logotyper för projektet

Uppdaterad den 20 mars 2024