Projektet Handtaget ska öka sysselsättningen

Ett år har gått sedan arbetsmarknadsenheten tog form, för att jobba för en lägre arbetslöshet i Vilhelmina kommun. Nu startar projektet Handtaget, som ett led i att få ut fler i sysselsättning.

Inom Arbetsmarknadsenheten samlas flera verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsåtgärder såsom Cornelia, Fotoarkivet och Immigrationsservice. Nu har enheten startat ett projekt med verksamheten Handtaget som framförallt riktar in sig på kvinnor.
- Vår målgrupp är alla arbetslösa, men det finns en utredning som visar på är att det behövs ett fokus på nyanlända kvinnor, berättar Jenny Almroth.

För många av dem är det språket som är hindret på vägen till arbetslivet. När det väl är övervunnet går det relativt fort att ta sig ut på arbetsmarknaden.
- Cornelias koncept är sedan länge inarbetat och har blivit en verksamhet som mest tar emot män, än om det inte var tanken, alla är välkomna. Handtaget kommer att främst rikta sig till kvinnor, till en början.

Handtaget ska ta sig an olika uppdrag i kommunen, och i dagsläget har deltagarna börjat med att sy tygpåsar och baka till personalfika som man kan köpa.
- Det är väldigt viktigt att påpeka att vi inte vill eller ska vara en konkurrerande verksamhet, utan vi vill skapa en plattform där man arbetar långsiktigt och förebyggande med sociala insatser. De som kommer till oss kan praktisera, arbetsträna, ta del av aktiviteter och några anställs med lönebidrag. Vi kommer att föra en öppen dialog med näringslivet, säger Jenny Almroth.

På sikt är tanken att ha så stor bredd på uppdragen som möjligt för att kunna matcha mot kompetens, förmåga och intresse. De som behöver en väg in till arbetsmarknaden ska få det, oavsett bakgrund och ursprung.
- Vi kommer att erbjuda så många vi kan sysselsättning, en av våra uppgifter är att integrera människor i utanförskap. Vi ser många projekt där man riktar in sig på väldigt specifika målgrupper, och då får man ingen integration. Det behöver vara med människor från hela samhället, förklarar Jenny Almroth.

På arbetsmarknadsenheten jobbar man ständigt med frågor kring jämställdhet, normer och värderingar i hela samhället. Nyckeln för att komma framåt för individerna och för att skapa delaktighet är gemensamma möten tillsammans med personen och övriga instanser.
- På så sätt kan vi upprätta en plan för varje person där man kan lägga in kurser och praktik utifrån vad personen behöver. Det är viktigt att fånga upp och fråga vad de själva vill och kan göra, säger Jenny Almroth.

Arbetsmarknadsenhetens ambition är att arbetslösheten ska sjunka till rikssnittet som är 6,9 procent. Vilhelmina kommun har under många år haft en hög arbetslöshet, men under september visade siffrorna en lägre statistik än på länge, där endast 7,7 procent var arbetslösa.
- Det kan gå upp och ner från månad till månad, men tittar vi på helheten så var det även kring den tidpunkten näringslivsrankningen kom som visar att näringslivsklimatet förbättras. Saker och ting hänger ihop, och det är betydande att få fira små segrar på vägen till ett stort mål, säger Jenny Almroth.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta Arbetsmarknadsenheten

E-post:
ame(at)vilhelmina.se

Besöksadress:
Tallåsvägen 34

Arbetsmarknadschef
Lars Gavelin
lars.gavelin(at)vilhelmina.se
073-062 13 29

Arbetsmarknadshandläggare
Tommy Sjöström
t.sjostrom(at)vilhelmina.se
076-1350897

KAA-ansvarig
Sara Danielsson
sara.danielsson(at)vilhelmina.se
073-842 99 20