Problem med vattentillförseln i Klimpfjäll

Vi har för närvarande problem med vattentillförseln i Klimpfjäll på det kommunala nätet.

Vi vill uppmana till sparsamhet med vattnet och försöker åtgärda problemet så snart som möjligt.

Uppdaterad den 7 april 2022