Problem med kajor inne på samhället - tänk på detta

Mängden kajor och kråkfåglar upplevs ha ökat inom Vilhelmina tätort de senaste åren. Många upplever fåglarna som störande då de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig.

Vi uppmanar alla inom tätbebyggt område att inte mata fåglar eller andra vilda djur genom att lägga ut mat eftersom det kan leda till olägenheter för närboende.
Se också till att lock på sopkärl och papperskorgar är stängda, fyll inte sopkärl så att de inte går att stänga! Ställ inte heller ut soppåsen.

Du som fastighetsägare kan också försvåra för kajorna att bygga bo och häcka. Detta kan göras genom att exempelvis täcka för ventilationstrummor och andra håligheter samt genom att rensa tak, hängrännor och andra platser från gamla bon. Det är också okej att ta bort nya bon innan kajorna hinner lägga ägg i dem.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att minska störningar som uppkommer på sin fastighet. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt, ta kontakt med din hyresvärd eller förening.

Det är okej att mata småfåglar men använd  då fågelmatare som inte drar till sig andra fåglar som exempelvis kajor. Försök att inte spilla ut fågelmat på marken. Du som bor i hyres- eller bostadsrätt måste också kolla upp vad som gäller med din hyresvärd eller förening då det ofta inte är tillåtet att mata småfåglar på balkonger och gemensamma ytor.

Uppdaterad den 6 augusti 2020