Planerat fjärrvärmeavbrott 4/12

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen på grund av kulvertarbete.

Onsdag 4/12 mellan 11.00-15.00 repareras ett kulvertläckage, därav kan det förekomma störningar i fjärrvärmeleveranserna. Berörda områden blir Tallåsvägen, Enegatan samt delar av Granvägen (området Bofinken).

Hälsningar Solör Bioenergi

Uppdaterad den 6 augusti 2020