På gång: Sortera mat- och restavfall

Vilhelmina kommun måste under 2023 göra om hur hushållens och verksamheters sopor hämtas. Ny lagstiftning har bestämt att mat- och restavfall ska sorteras och hämtas separat. Inför förändringen behöver politikerna anta nya föreskrifter om avfall för Vilhelmina kommun. Och inför det beslutet får alla medborgare och fastighetsägare lämna sina synpunkter.

- Det här är en stor förändring som berör alla fastigheter i hela kommunen, både medborgare och fastighetsägare som äger fritidshus, säger Anna Brunned, avfallsansvarig på Vilhelmina kommun.

I och med de nya bestämmelserna har kommunens samhällsbyggnadsenhet lämnat ett förslag till nya föreskrifter för avfallshantering för Vilhelmina kommun. Förslaget innehåller flera förändringar som rör bland annat avfall, hämtningsområden, avgifter och slamtömning.

- Inom lagstiftningen händer det mycket vad gäller avfallshantering och det går fort. Nya lagar kommer nästan årligen och kommunerna måste införa lagstiftarnas bestämmelser i den kommunala verksamheten. Tanken med de nya föreskrifterna är inte att det ska bli dyrare för hushållen, utan det ska bli likvärdigt och lätt för både hushållen och kommunen att följa den nya lagen, förklarar Anna Brunned.

De stora nyheterna i den föreslagna föreskriften:

  • Obligatorisk utsortering av matavfall, vilket innebär att matavfall måste sorteras för sig och inte längre får kastas i de ”vanliga” soporna.
  • Grannar kommer att få möjlighet att dela ett gemensamt avfallskärl.
  • Kommunen ska äga kärlen för separering av mat- och restavfall.
  • Flerfamiljshus och företag kommer att ges möjlighet till bottentömmande behållare. På så sätt får de större behållare som kan grävas ner under jord.
  • Kommunen delas in i fem nya hämtningsområden för avfallet där samtliga fastigheter kommer att betala en grundavgift för avfallet.
  • Betalsäckarna kommer att ersättas med en central uppsamling, CUS, på olika platser inom kommunen. Betalningssystemet för detta är föreslagen att vara en form av abonnemang efter hushållets användning.
  • Bestämd tömningsintervall för slambrunnar, där förslaget är att brunnar ska tömmas mellan 1 och 3 år.

Träff den 28 mars

Tisdagen 28 mars klockan 18.00 på Folkets hus, kan du träffa ansvariga och prata om framtidens avfallshantering. 

Tyck till senast 9 april

Det finns möjlighet att läsa och tycka till om den föreslagna föreskriften:

www.vilhelmina.se/avfall

Uppdaterad den 13 mars 2023