Bevattningsförbudet har upphört

Bevattningsförbudet upphörde den 8:e augusti

Kommunens GVA-enhet uppmanar trots upphävt förbud till fortsatt sparsamhet på grund av den torra sommaren.

Uppdaterad den 29 november 2022