Nytt poddavsnitt: Så ser ekonomin ut i Vilhelmina kommun

Ekonomin väcker många frågor inom Vilhelmina kommun, därför beslöt vi oss för att göra ett podd-avsnitt tillsammans med vår ekonomichef Niklas Vilhelmsson, där ni som lyssnar haft möjlighet att ställa frågor.

Vill du lyssna på podden, klicka på länken här eller sök på Vilhelminapodden på Spotify eller itunes.

Vill du hellre läsa än lyssna har vi enligt önskemål skrivit ned frågor och svar som togs upp i podden.

Niklas, hur skulle du beskriva det ekonomiska läget i kommunen?
- Det är klart att ekonomin är ansträngd, vi har ett underskott i 40-miljonersklassen vilket är ett läge vi aldrig stått i tidigare. Vi har haft stora underskott tidigare, år 2014 och 2015 hade vi sju respektive 17 miljoner. Sedan kom intäkter från migrationsverket som gjorde att vi 2016 gick 48 miljoner plus. Det är lätt att vara efterklok och titta i backspegeln, men går man så mycket plus är svårt att motivera nedläggningar och besparingar.

Men ska man se krasst på det har vi en verksamhet som är större än våra intäkter. Kommunen finansieras av skatteintäkter och statsbidrag samt våra egna taxor som är en liten del av det.

Utbildningsnämnden har gett förslag till nedskärningar och nedläggningar på 20 miljoner. Varför sparar man in på barn?
- Utbildningsnämnden står inför jättestora ekonomiska utmaningar, underskottet är minus 27 miljoner och socialnämnden ligger nästan 15 miljoner minus. Det är klart man kan spara in på annat, och det kanske kommer – Nu är det utbildningsnämnden som tagit väldigt tuffa förslag till beslut för att klara sin ram, och även de andra nämnderna kommer ta beslut. Det här underskottet kommer att kännas överallt.

Varför är man så många som sitter på kommunhuset?
- Vi tre som gör podden nu är ju tjänstemän och det här ska inte bli ett försvarstal. Men om man tittar till exempel på min verksamhet, ekonomienheten, så är våra uppgifter att vara en stödverksamhet åt andra verksamheter. Skär vi från den enheten försvinner inte arbetsuppgifterna utan då kanske det är enheterna, boenden eller skolorna som själva måste hantera fakturor.

- Något som är viktigt att poängtera är att man anställer inte för nöjes skull utan det finns alltid arbetsuppgifter på de tjänster man tillsätter. Nu är det utbildningsnämnden som varit först ut med förslag till beslut på besparingar, men det kommer ju att komma sparförslag även från de andra nämnderna. Så det kan upplevas just nu att det bara sparas på unga men det här kommer påverka hela den kommunala organisationen.

Hur tänker kommunen när man ska hjälpa flygplatsen med lån för utbyggnad i dessa tider?
- Det är klart, läser man en artikel i tidningen där det står att flyget ska byggas ut för en jättesumma medan själva kommunen sitter på pottkanten kan ju det kännas väldigt märkligt. Men det som är viktigt att veta är att flyget är ett eget bolag, det är inte kommunen som lånar pengar för utbyggnad. Däremot är vi borgenär, så skulle flygplatsen gå i konkurs påverkas kommunen Men problemet är att vi redan nu i många år haft dispens på flygplatsen så att de flygplan som trafikerar Vilhelmina får lyfta och landa. Den dispensen kommer att försvinna, så vi är tvungna att göra något.

När vi ändå bygger ut så tar vi höjd för att de här propellerplanen försvinner om några år. Skulle vi bara bygga ut för att täcka upp för dispensen så kanske vi står där igen om några år med nya plan och en bana som inte håller måttet för just dessa maskiner. Det skulle vara att kasta hela investeringen i sjön.

Flygets lån påverkar alltså inte kommunens ekonomi, endast om de går i konkurs. Så det här motverkar inte de pågående och kommande besparingarna i kommunen.

Hur fördelas budgeten inom en kommun?
- Det är fullmäktige som är det högst beslutande organet, och kommunstyrelsen är som regeringen, som ska komma med förslag. Här skulle kommunstyrelsen kunna ge förslag att ge bort hela sin budget till någon av de andra nämnderna. Men då har vi andra problem, då skulle ju inte kommunstyrelsen ha råd med snöröjning, räddningstjänst, VA-arbeten och allt annat som ligger i deras uppdrag.  

Man kan inte heller säga att utbildningsnämnden bara lämnar pengar till kommunstyrelsen utan då måste man ju titta på vad som händer i utbildningsnämnden då, även långsiktigt.

Det är sista raden som räknas i kommunkassan. Får jag i uppdrag att spara två tjänster kan jag göra det, och därmed spara en miljon. Men uppgifterna måste fortfarande utföras, då kanske utbildningsnämnden måste avsätta pengar för att någon ska ta hand om de uppgifterna och då har ju ingen besparing gjorts.

Är lyxfällan nästa för Vilhelmina kommun?
- Nej, så illa är det inte. Vi har ju löpande intäkter, men det vi måste göra är att jobba med kostnadsbiten. Vi har kontroll över saker och ting, vi vet vars det blöder och vad som händer. I Lyxfällan har man ingen koll alls, man har ingen koll på räntor eller andra delar i ekonomin.

Sen så finns ju såklart ingen Lyxfällan för offentlig sektor. Däremot, missköter vi ekonomin i många, många år kan vi bli tvångsförvaltade av staten. Det här ska vi reda ut själva det är jag säker på, men det kommer att svida.

Uppdaterad den 29 november 2022