Nytt platsvarumärke lanseras för Vilhelmina

Idag lanseras det nya platsvarumärket för Vilhelmina. Ett nytt sätt för föreningar, företagare, kommunen och även privatpersoner att kunna berätta om sin plats för varandra och omvärlden.

Det senaste året har ett hundratal personer i Vilhelmina engagerat sig för att tillsammans hitta de värden som kännetecknar platsvarumärket.
- Vilhelminas marknadsföring både utåt men också inåt kan man kalla för ganska spretig hittills. Det vi gjort nu är att samla ihop oss, involvera människor från olika grupper i samhället och tillsammans diskutera vilka styrkor vår plats har, säger Ulrica Burman, utvecklingschef på Vilhelmina kommun.

Behovet av ett platsvarumärke grundar sig i att det behövs något för att såväl marknadsföra platsen som att skapa en stolthetskänsla i hela kommunen, oavsett om man bor i by, fjäll eller på tätorten.
- När vi pratar om marknadsföra så pratar vi inte heller bara om besöksnäring, utan vi pratar om att hitta sätt att kunna bli fler människor och fler företag, säger kommunchefen Karl-Johan Ottosson.

Resultatet av arbetet talar sitt tydliga språk. Här bor människor som bryr sig om varandra, frågar hur grannen mår och ger besökare ett gott bemötande. Och det är just därför som det är människorna som gör platsen Vilhelmina speciell, något som tydligt genomsyrar det färdiga platsvarumärket.
- Vi har vacker natur och möjligheter till en fantastisk fritid. Men det har de flesta svenska kommuner. Så vi vill lyfta fram människorna, enkelheten och de smarta val man kan göra om man väljer att leva här, säger kommunalrådet Annika Andersson.

Vilhelmina kommun har initierat arbetet med ett platsvarumärke som omfattar den hela geografiska kommunen och kan användas av andra aktörer än bara kommunen. Arbetet har finansierats helt av medel från Tillväxtverket.
- Det här är alltså inte pengar som hade kunnat gå till befintliga verksamheter såsom skola och omsorg, förklarar Ulrica Burman, utvecklingschef.

Representanter från föreningar och företag har varit involverade i arbetet hela vägen. Företagaren Daniel Axelsson har suttit med i styrgruppen och ser tydliga fördelar med att på ett tydligt och gemensamt sätt arbeta med platsens marknadsföring.
- Förhoppningen är att vi blir mer attraktiva som plats, framförallt för inflyttare men också för hemvändare som kanske behöver en påminnelse om hur bra det är här, säger han.

Ta del av vårt nya platsvarumärke här!

Uppdaterad den 29 november 2022