Nya tjänster ska bidra till bättre mående bland barn och unga

Logoped, skolsocionom, en extra skolkurator och en folkhälsosamordnare. Det är fyra helt nya tjänster inom Vilhelmina kommun som ska verka för barn och ungas välmående.

Våra barn och ungdomars hälsa är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra tillsammans. Därför tillsatte Vilhelmina kommun en arbetsgrupp för att förbättra förutsättningarna för våra barn och unga. Gruppen, som startades år 2020, arbetar med att tillsammans kunna se helheten av en individ. Där ingår skola, socialtjänst och Region Västerbotten.
- Elevers dåliga mående är inte bara en skolfråga utan nyckelordet är samverkan, där vi gemensamt kan se hela behovet hos en individ. På så sätt kan vi få en bättre bild av vad barn och unga i vår kommun behöver för att må bra, förklarar Christer Staaf, utbildningschef.

Gruppen har under en tid arbetat med statistikinsamling och analys, och resultatet har sedan behandlats i kommunfullmäktige under hösten 2021. Där togs beslutet att avsätta medel för tjänster som ska kunna möta det behov som analysen pekat på.
- Vi har till exempel sett att språkutvecklingen för barn i tre års ålder har försämrats de senaste åren. Det har bland annat resulterat i att vi anställt en logoped som kommer att arbeta med bedömningar, språkträning och språkutveckling för barn i förskola samt grundskolans lägre årskurser, säger Katarina Wikström, förskolerektor.

För grundskolans del tillsätts en extra kurator på Volgsjö skola samt en skolsocionom som ska jobba med problematisk skolfrånvaro årskurserna 4-9 med tonvikt på årskurserna 7-9.
- Dåligt mående i grundskolan ligger till grund för de här tjänsterna. Vi tar elevernas dåliga mående på allvar och därför avsätter vi medel för att möta behoven på olika sätt, säger Christer Staaf och får medhåll av socialchefen Jan Lindberg;
- Skolsocionomen kommer att befinna sig inom båda förvaltningar, och därmed ha både skolans och individ- och familjeomsorgens kunskapsområden i ryggen. På så vis blir den tjänsten en väsentlig del av vårt samarbete, säger Jan Lindberg.

I arbetet med barn och unga har man även sett behovet av en mer organiserad folkhälsa i kommunen där man behöver arbeta med folkhälsa på en övergripande nivå. Det kommer i sin tur ge effekter även till arbetet med barn och unga.
- Får vi vuxna som mår bra får vi också barn som mår bra, säger Christer Staaf.
Folkhälsosamordnare kommer att arbeta med att främja social hållbarhet hos invånarna och är en nyckelspelare i omställningen till ett mer välmående samhälle. Tanken är att personen som får tjänsten hädanefter kommer att ha den sammankallande rollen för Barn- och unga-gruppen.

Vill du läsa mer om arbetet som görs? Klicka här.

 

Uppdaterad den 29 november 2022