Nya rekommendationer från 19/1

Från och med 19/1 gäller nya rekommendationer och restriktioner kring allmänna och privata sammankomster.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
  • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används ligger deltagartaket på 500 deltagare. Om lokalen delas upp så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller begränsningen 500 personer i varje sektion.

Mässor

Deltagartak på 500 besökare för mässor. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Mässor behöver också, oavsett deltagarantal, beräkna det maximala antalet besökare och utställare utifrån kravet på 10 kvm/person.

Privata sammankomster i hyrda lokaler

  • Max 20 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier och minnesstunder då gränsen fortsatt är 50 deltagare.

Länsstyrelserna om begränsningar för privata sammankomster 

Uppdaterad den 19 januari 2022