Ny överenskommelse säkrar livsmedelstillgång under kris

Beredskap kan komma i olika former. För Vilhelmina kommun är det senaste ledet i beredskapsarbetet en överenskommelse med samebyarna för att säkra tillgången på livsmedel till våra verksamheter.

I händelse av kris eller krig kan Vilhelmina kommun numera avropa 3 000 kilo renkött från samebyarna inom kommunen för att säkerställa livsmedel till kommunens vård, skola och omsorg.
- Det här höjer vår krisberedskap i väldigt hög grad i och med att råvaran finns lokalt tillgänglig. En fördel är också att våra egna kök kan tillaga detta, och det finns också stora möjligheter att variera den här råvaran, säger Karl-Johan Ottosson, kommunchef.

Vilhelmina Norra sameby och Vilhelmina södra sameby är positiva till överenskommelsen och menar att under rätt tidpunkt under året kommer det inte vara några större problem med att leverera renkött med kort varsel. Kalvningsperioden under maj, juni och juli är undantagen från överenskommelsen.
- Det här är egentligen en självklarhet om man tänker efter, och vi har pratat om lite löst om det vid andra tillfällen också. Så när Karl-Johan kom med det här förslaget lät det väldigt rimligt i mina öron, säger Jonas Stinnerbom, ordförande i Vilhelmina Norra sameby.

Hans ordförandekollega Mathias Blind, Vilhelmina södra sameby, framhåller också att detta kan höja statusen för rennäringen.
- En sådan här överenskommelse höjer statusen på rennäringen som yrke och renen som råvara. Det är bra att rennäringen blir efterfrågad och att vi kan hjälpa till vid kris, med en helt lokalt producerad resurs som finns på plats. På så vis kanske folk börjar se oss mer för vad vi är - att vi är producenter och inte bara någonting som är i vägen för exploatering, bilar eller skotrar, säger han.

Vilhelmina kommun kommer att fortsätta se över kommunens beredskap vad gäller livsmedelstillgång, och är öppna för att se vilka överenskommelser vi kan göra med andra livsmedelsproducenter inom vår kommun.

Uppdaterad den 9 april 2024