Ny arbetsmodell ska bidra till bättre återhämtning och tryggare bemanning på Gläntan

Nu testar korttidsboendet Gläntan en ny arbetsmodell som ska innebära mer ledig tid för personalen, men också ett system där de kan vikariera på sin egen avdelning.

Den så kallade 3-3 modellen är en arbetstidsmodell som med en del förändringar nu sjösatts på korttidsboendet Gläntan på Åsbacka.
- Ursprungsmodellen är att jobba tre dagar och sedan ledig tre dagar. Men hos oss passar det bättre med en modifierad variant där personalen har ledigt minst två dagar efter en arbetsperiod av två till fyra dagars arbete, förklarar enhetschefen Martha Sörlin.

Inspirationen till den modifierade arbetstidsmodellen kommer från barnonkologin i Umeå.
- Denna modell har lyfts fram som ett gott exempel gällande god arbetsmiljö. Det fanns dessutom riktade statsbidrag att söka, för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, säger Martha Sörlin.

Eftersom det på pappret är en dyrare arbetstidsmodell tog hon tillfället i akt att söka pengarna för projektet, som beviljades.
- Man får också ta med i räkningen att det ska bli en mer hållbar arbetstidsmodell som kommer att generera färre övertidstimmar och minskad sjukfrånvaro.

Moroten i modellen består av att personal är anställda på 100 procent men i praktiken arbetar 88 procent. För att anpassa schemat har antalet korta pass minskat, och ersatts av fler längre dagar - men också fler lediga dagar. Sex procent av arbetstiden kan man kalla för flytande tid, eller bufferttid. Det samlar personalen för att kunna använda vid korttidsfrånvaro.
- Medarbetare gör sig tillgängliga på vissa lediga dagar och kan behöva komma in och arbeta om det behövs. På så sätt hoppas vi på en mer stabil bemanning där personal som kallas in på kort varsel vid behov är vana vid avdelningen.

Gläntan har 14 anställda, varav 12 berörs och modellen kommer att testas under ett års tid. Därefter behövs ett politiskt beslut utifrån de utvärderingar och enkäter som kommer göras under perioden.
- Det blir utvärderingar både kring hur medarbetarna upplevt detta arbetssätt samt en ekonomisk utvärdering. Förhoppningen är ju att det kommer generera i att vi kan fortsätta erbjuda arbetstidsmodellen och implementera den i fler arbetsgrupper, säger Martha Sörlin.

En av dem som ser fram emot att testa den nya arbetsmodellen är undersköterskan Ellinor Petersson, som under sina år som vårdanställd varit med och testad en rad olika lösningar i jakt på bättre scheman och arbetsmiljö.
- Det här är nog bland det vettigaste jag varit med om på länge. Så den dag vi har full bemanning så kommer vi ha bättre ruljans där alla har delegering och vi får en bättre struktur, säger hon.

Uppdaterad den 29 november 2022