Nu kan du söka föreningsbidrag via e-tjänst

Nu finns två av de kommunala föreningsstöden att söka via Vilhelmina kommuns Självservice.

För närvarande gäller det lokalbidraget för samlings- och verksamhetslokal samt skötselbidraget för anläggningar. Fler bidrag kommer att tillkomma under året.

Ni använder er av e-legitimation för att logga in i tjänsten och för att signera ansökan och ni kommer att få löpande uppdateringar under handläggandet av ansökningen. Det krävs inte inlogg eller signering från föreningens firmatecknare för att ansöka.

Under övergångsperioden kommer det även gå att ansöka om bidragen via blankett som tidigare.

Skicka in din ansökan här: https://sjalvservice.vilhelmina.se/

Uppdaterad den 29 november 2022