Närstudier på Malgomajskolan efter påsklovet

Från 1 april ska gymnasiet bestå av närundervisning. Detta informerade vår utbildningsminister om i veckan. Det har visats sig att fjärr och distansundervisning fått negativa konsekvenser både för mående och för skolresultat och då vi närmar oss slutet av vårterminen så behöver eleverna vara i skolan.

Men det är viktigt att vi fortsätter följa de rekommendationer som FHM satt upp så som, stanna hemma vid symtom, testa sig vid misstanke om Covid-19, vara noga med handhygien, hålla avstånd både i skolan och ute i samhället, använda munskydd i kollektivtrafiken. Vid ökad smittspridning på en ort eller skola så kan andra beslut tas tillfälligt och lokalt av smittskydd och huvudman.

Så efter påsklovet startar vi upp som vanligt med närundervisning på alla program. De elever som har APL fortsätter med detta enligt den plan som finns.

Högskoleförberedande åk 2 och 3, kommer att ha fjärrundervisning 1 dag/vecka. Detta avlastar en del på kollektivtrafiken och i vår matsal dagar då det är ett högre tryck.

Viktigt att skolan får veta om någon misstänker covid-19 och har vistats i skolan eller om man via testning konstaterats smittad.

Mvh skolledningen på Malgomajskolan.

Uppdaterad den 29 mars 2021