Näringslivskontoret tar nya kliv för ett bättre företagsklimat

Under våren har förändringarnas vind blåst genom Näringslivskontoret. Med en ny laguppställning och betyget godkänt i en näringslivsundersökning ser de fram emot att ta nya kliv i arbetet med näringslivet i Vilhelmina.

Under maj släpptes en del av Svenskt Näringslivs klimatundersökning med det samlade helhetsbetyget över Sveriges kommuners näringslivsklimat. För första gången på flera år blev det en något mer positiv läsning för Näringslivskontoret i Vilhelmina.
– Den undersökningen visade att Vilhelmina fått grönt ljus, en godkänd nivå, när det kommer till näringslivsklimat. Det är första gången sedan 2011 som vi får godkänt och nu ska vi fortsätta att jobba i den riktningen, säger Ulrica Burman, utvecklingschef.

Det förbättrade resultatet är till stor del tack vare näringslivsprojektet Möjligheternas Region som inneburit både ytterligare en personalresurs och ekonomiska resurser, som i sin tur kunnat skapa fler aktiviteter för företagare i kommunen.
- Vi har jobbat efter framförallt två ledstjärnor. Dels är det kommunikation där vi jobbat väldigt proaktivt med att åka ut och besöka företag. Och det i sin tur skapar den andra viktiga pusselbiten - relationer.

På olika nätverksträffar och workshops som ordnats för företag genom Möjligheternas Region har Vilhelmina stuckit ut med ett högre deltagarantal än i de andra projektkommunerna.
- Just nu inväntar vi starten för ett fortsatt näringslivsprojekt, Näringsliv i Möjligheternas Region, NiMR, berättar Ulrica Burman.

Under vårvintern tog hon klivet från att vara affärscoach i projektet Möjligheternas Region till att bli chef för Utvecklingsenheten, där Näringslivskontoret ingår.
- Största visionen just nu är att kunna fortsätta satsa. Vi kommer bland annat införa ett nytt arbetssätt, där alla olika delar inom utvecklingsenheten kommer att jobba närmare varandra, säger hon och fortsätter;
- Det känns jätteroligt, och vi har fantastiska företagare som är en del av det här, det här är ett kvitto både för oss och för dem, som verkligen inspirerar oss. Företagen vill och vågar satsa här i Vilhelmina.

Uppdaterad den 29 november 2022