Munskydd införs inom vård och omsorg

Inom vård och omsorgen har nu munskydd införts. Personal inom äldreomsorgen, LSS-omsorgen och socialpsykiatrin kommer nu bära munskydd vid kontakt med brukare.

Vård och omsorg arbetar utifrån Folkhälsomyndigheten samt rekommendationerna från Vårdhygien och Region Västerbotten. Därför kommer all personal inom äldreomsorgen, LSS-omsorgen och socialpsykiatrin från och med 11 november att använda munskydd för att skydda våra brukare. Munskydden blir ett komplement till de ytterst viktiga basala hygienrutiner och klädregler som alltid följs inom vården och omsorgen.
Vi vill påminna om att försöka avstå från att besöka era anhöriga på särskilda boenden just nu för att undvika att smitta tar sig in. Om ni ska göra ett besök så tänk på att ni måste ordna munskydd till er själva då boendet inte kommer dela ut några till besökare.
Uppdaterad den 11 november 2020