Mobila trygghetslarm testas för att öka trygghet

Just nu testar Vilhelmina nya trygghetslarm som enkelt ska kunna öka tryggheten och minska oron för den brukare som använder den.

De mobila trygghetslarmen, som de kallas, har bland annat en GPS-sändare som gör det möjligt för personal att kunna vara en extra support medan brukaren är ute och rör på sig. 
- Vår målgrupp är framför allt de som är rörliga och behöver en extra trygghet när de rör sig ute på samhället, berättar Lennart Fjellman, digitaliseringsstrateg på Vilhelmina kommuns socialförvaltning. 

Klockorna kan även användas för att lokalisera brukare som inte befinner sig hemma vid ett tillsynsbesök av hemtjänsten. 
- I stället för att hemtjänstpersonal ska bli oroliga att något hänt och behöva leta personen kan man istället lokalisera brukaren via GPS, vilket skapar både trygghet men också sparar tid för hemtjänsten, säger Lennart Fjellman. 

Larmklockorna kan utöver GPS-funktionen användas för just larm, men också för att kontakta anhöriga. Via knappar på klockan kan brukaren trycka in den de vill ha kontakt med och föra telefonsamtalet via klockan som är utrustad med mikrofon och högtalare. 

Än så länge pågår en testfas där ett femtal larm används i skarpt läge. Fler larm finns tillgängliga och kommer succesivt att sättas i bruk efter behov.
- Eftersom dagens utveckling går i rasande fart är dessa moderna idag men kanske inte imorgon. Därför har vi valt att hyra in dessa larm enligt avtal istället för att köpa in teknik som på relativt kort tid riskerar att bli utdaterad, säger Lennart Fjellman. 

De mobila trygghetslarmen är en del av ett större arbete kring digital välfärdsteknik. Redan nu finns digital teknik inom socialförvaltningen för att på olika sätt förbättra brukares vardag, och Fjellman utlovar fler lösningar.
- Det kommer nya digitala verktyg hela tiden, till exempel så tittar vi på ett nytt larmsystem till våra särskilda boenden. Det kommer bli en rejäl uppgradering från det som används idag, säger han. 

Uppdaterad den 29 november 2022