Mer information om utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tog 29/1 ett antal beslut samt förslag till beslut. I nedanstående frågeställning förklarar vi lite mer vad besluten och förslagen innebär.

Vad händer nu?

Kommer byskolorna inte att läggas ned nu?
Den möjligheten finns fortfarande, då det är kommunfullmäktige som avgör. Däremot har utbildningsnämnden lämnat förslag till kommunfullmäktige att inte lägga ned skolorna i Malgovik och Nästansjö. Kommunfullmäktige sammanträder 2/3.

Vad händer med högstadiet i Dikanäs?
Här kunde utbildningsnämnden ta ett direkt beslut utan att lyfta frågan vidare till kommunfullmäktige. Nämnden beslutade att inte fortsätta beredningen om högstadiets avveckling. Däremot finns fortfarande uppdraget kvar att utreda en samverkan mellan skolorna Dikanäs och Slussfors. Den beredningen beslutas av både Storumans och Vilhelminas kommunfullmäktigen i juni 2020.

Ska det bli en 6-9-skola?
Utbildningsnämnden föreslår för kommunfullmäktige att Hembergsskolan blir en 6-9-skola från och med höstterminen 2021 med elever i år 6 från Volgsjö, Malgovik och Nästansjö skolor.

Är inte en 6-9-skola ett brott mot läroplanen?
I skollagen så är stadieindelningen lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Så länge som timplaner och kursplaner följs så har det ingen betydelse hur man organiserar. Det finns inga lagar eller föreskrifter som säger att en kommun måste organisera sig efter stadieindelningen.

Vad innebär "organisationsförändringar" på respektive skola?
Kostnadsminskning innebär personalminskningar. Då måste vi se över organisationen och göra de förändringar som behövs inför framtiden. Kostnadsminskningen för Volgsjö, Hembergsskolan och Malgomajsskolan rör sig sammanlagt om drygt 20 miljoner kronor. Det kan innebära att cirka 35-40 tjänster måste sparas in, men det vet vi inte säkert förrän de fackliga förhandlingarna är klara.

Varför måste man spara så mycket på skolor och barn?
När vi jämför Vilhelmina med liknande kommuner i nationell statistik så har vi mindre elever per lärare och högre kostnad per elev än de kommunerna.

Vad händer med barnen på Vågens förskola?
Barnen placeras på andra avdelningar på andra förskolor.

Uppdaterad den 6 augusti 2020