Malgomajskolan och lärcentrum övergår till fjärrundervisning

Med anledning av regeringens rekommendationer om att stänga ner gymnasieskolan och vuxenutbildning har Vilhelmina kommun idag beslutat följande:

Malgomajskolan
Undervisningen sker som vanligt för alla elever onsdag 18/3. Detta för att hinna förbereda alla elever på distansundervisning och att nödvändig utrustning finns.

All undervisning stängs under torsdag 19/3 samt fredag 20/3, detta för att lärare ska hinna planera för distansundervisningar som påbörjas från och med måndag 23/3.

Lärcentrum/vuxenutbildning
Vuxenutbildningen fjärrsänder all undervisning från och med onsdag 18/3.

Mer information finns på Malgomajskolans hemsida samt lärcentrums hemsida som kommer att uppdateras under eftermiddagen.
Beslutet om fjärrundervisning gäller tills vidare.

Uppdaterad den 6 augusti 2020