Kyla har förhindrat tömning av återvinningsstationerna

Kylan har bitit oss i kinden!
Förpackningsinsamlingen AB, FTIAB, har haft problem att tömma sina behållare för sorterade förpackningar.

Dessa kärl skulle tömmas mellan jul och trettondagen i hela kommunen. Men på grund av kylan har deras lastbil inte kunnat tömma som planerat. Detta har medfört att kärlen är överfulla och på många platser finns även avfall utanför behållarna. I samband med att kärlen töms kommer de även att plockas bort från platsen, då deras uppdrag avslutats.

Vilhelmina kommun tar därefter över ansvaret för insamlingen och tömningen av sorterade förpackningar och tidningar. I samband med årsskiftet öppnade vi upp våra stationer. Kärlen är nergrävda och vi som besökare ser bara en del av hela behållarens storlek.

Tömning kommer att ske av kommunen, eller av kommunalt anlitat entreprenör. Detta göra att tömning kommer att anpassas efter säsonger och högtider. Våra kärl har en planerad tömning inom kort.

I fjällen
I fjälldalarna kommer tömning och hämtning att ske av behållarna innan vi har hunnit etablera nya kärl. Det medför att vi ber dig som bor i Klimpfjäll, Saxnäs och Dikanäs med omnejd att behålla dina förpackningar hemma i några dagar till. Mera information kommer att komma till er som berörs.

Läs mer på här.

Tack för er förståelse!
Samhällsbyggnadsenheten

Uppdaterad den 16 februari 2024