KULTSJÖÅN: Hög vattenföring

Vattenföringen i Kultsjöån är mycket över normal nivå på grund av arbeten i Stalons kraftverk. Fastighetsägare längs ån uppmanas att säkra båtar, bryggor och annat som kan ta skada av den höga vattenföringen. Prognosen är att vattenföringen ska börja minskas från fredag kväll.

Uppdaterad den 27 september 2023