Kommunfullmäktiges sammanträde 24/10 ajournerat till 31/10

Nyvalda kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets hus måndagen den 24 oktober 2022 kl 10.00.

Sammanträdet ajournerat, återupptas den 31 oktober kl 10.00

Här finns kallelse i sin helhet

Här hittar du webbsändning, startar kl 10

Ärendelista

  1. Sammanträdets öppnande och upprop
  2. Val av justeringspersoner
  3. Val av valberedning
  4. Avtackning avgående ledamöter
  5. Entledigande av ledamöter
  6. Val av presidium, styrelse och nämnder med flera organ 2022-2026

 

Rune Andersson

Ålderspresident

Uppdaterad den 29 november 2022