Kommunfullmäktige sammanträder 25/10

Vilhelmina kommunfullmäktige sammanträder den 25/10 i Östgården. Se hela ärendelistan nedan.

Här hittar du länk till webbsändningen

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Motioner
 4. Interpellationer
 5. Ekonomisk redovisning
 6. Delårsrapport 2021
 7. Finansiering investeringsbudget 2022, Teknisk verksamhet
 8. Renhållningstaxa 2022
 9. Detaljplan Kittelfjäll 1:457
 10. Projekt Barn och Unga
 11. Boendeformer enligt LSS och Socialtjänstlagen för personer under 65 år
 12. Handlingsplan suicidprevention
 13. Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten
 14. Information- Beredning Utbildningsnämndens lokaler
 15. Biblioteksplan för Vilhelmina kommun 2022-2025
 16. Föreskrifter eldningsförbud
 17. Redovisning av kommunalt partistöd
 18. Förtroendemannaberedning, delrapport
 19. Manual för utbetalning av ersättning till förtroendevalda
 20. Tillämpningsanvisningar gällande bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2018
 21. Valärenden
 22. Delgivningar
Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se