Kommunfullmäktige sammanträder 21/3

Kommunfullmäktige sammanträder 21/3 i Östgården, Folkets hus, kl 10.00.

Klicka här för att se webbsändning.

Här hittar du kallelse och handlingar.

Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare
3. SKR - Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda
4. Motioner
5. Interpellationer
6. Medborgarförslag
7. Ekonomisk redovisning
8. Arbetsmarknadsstrategi
9. Partistöd - redovisning och utbetalning
10. Vilhelmina Näringslivsråd
11. Vård och omsorgscollege
12. Sammanträdesplan 2022
13. Överförmyndarverksamhet
14. Förtroendemannaberedning
15. Valärenden
16. Delgivningar

Uppdaterad den 29 november 2022