Kommunfullmäktige 2/9

Den 2 september sammanträder kommunfullmäktige kl. 9:00 och mötet kommer vara digitalt.

Videolänk till kommunfullmäktige

Här hittar du kallelsen och ärendelista

Ärendelista

  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Information om kommunens arbete med tillgänglighet till digital offentlig service och bredbandsutbyggnad
  4. Allmänpolitisk debatt
  5. Valärenden
Uppdaterad den 29 november 2022