Kommunfullmäktige 17/5

Den 17 maj sammanträder kommunfullmäktige kl. 10:00 och mötet kommer vara digitalt.

Klicka här för att komma till sändningen

Här hittar du kallelsen och handlingar

Ärendelista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågestund
4. Motioner
5. Interpellationer
6. Medborgarförslag
7. Ekonomisk redovisning
8. Allmänpolitisk debatt
9. Revisorernas rapport till fullmäktige
10. Årsredovisning 2020 Skogssällskapet
11. Årsredovisning 2020
12. Ansvarsfrihet för förtroendeorganisationen 2020
11. Beredning Barn och unga
14. Bolagisering av avgiftskollektiven
15. Näringslivsstrategi Vilhelmina kommun 2021-2024
16. Årsredovisning kommunalförbundet Lystkom
17. Valärenden
18. Delgivningar

Ärendelista i PDF

Uppdaterad den 29 november 2022