Kommunfullmäktige 14/12 - ärendelista och webblänk

Den 14 december sammanträder kommunfullmäktige kl. 10:00 och mötet kommer vara digitalt.

Se ärendelistan nedan.

Här hittar du handlingar

Här är webblänken

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Motioner
 4. Interpellationer
 5. Medborgarförslag
 6. Redovisning av motioner
 7. Redovisning av medborgarförslag
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Allmänpolitisk debatt
 10. Nya M3 – ombyggnation
 11. Borgensåtagande Vilhelmina Bostäder AB
 12. Taxa Simhallen 2021
 13. Taxor och avgifter i äldreomsorgen 2021
 14. Budget 2021
 15. Budget 2021 – Utbildningsnämnden
 16. Flytt av årskurs 6 till Hembergsskolan HT 2021
 17. Medel från Tillväxtverket för näringsfrämjande åtgärder
 18. Ägarpolicy
 19. Förfrågan om förvärv av del av fastighet Kittelfjäll 1:34
 20. Rivning Strandvägen 8 A-C
 21. Handlingsplan Samiskt förvaltningsområde
 22. Remiss Drivmedelsstrategi och handlingsplan för Västerbottens län
 23. Valärenden
 24. Kungörandeannonsering 2021
 25. Delgivningar
Uppdaterad den 29 november 2022