Klart: Vilhelmina bostäder AB köper del av Saxnäsgården

Vilhelmina kommun har tidigare hyrt lokaler av Saxnäsgården för att bedriva äldreomsorg i Saxnäs.

Under kommunfullmäktige 21 oktober beslutades det att Vilhelmina bostäder AB, Vibo, köper del av fastigheten Saxnäs 7:9. Köpet omfattar inte hotelldelen, endast delen där äldreboendet drivs idag. I överenskommelsen beslutades det bland annat att det skrivs ett avtal mellan Vilhelmina kommun och Vibo att lokalerna som idag används till äldreomsorg ska fortsätta bedrivas med samma verksamhet över en överskådlig tid.

I fastigheten ingår också lägenheter, vilka även tillfaller Vibos bestånd. 

Uppdaterad den 29 november 2022