Internetavbrott, Vilhelmina tätort, kvällen 5/6

Ikväll planeras ett längre avbrott i internet som beräknas pågå från kl 21.00 - kl 24.00.

De som påverkas är Volgsjövägen 20, 22, 24, Sjögatan 8 samt närliggande anslutningar.

Arbetet är en del av kvalitetshöjande åtgärder.

Uppdaterad den 5 augusti 2020