Information till er som inte har digital vattenmätare

Denna vecka (v, 50) skickas avläsningskorten för vattenmätare ut till de fastigheter som inte har digital vattenmätare.

Avläsningen görs en gång per år antigen via avläsningskort eller via webben. Du är välkommen att skicka in avläsningskortet per post om du inte kan använda onlinetjänsten.

Läs mer om vattenmätaravläsning

Uppdaterad den 10 december 2020