Avläsning av vattenmätare

Vattenmätaravläsning sker i stor utsträckning digitalt, och avläsningen sker var fjortonde dag.

Vattenmätaravläsningen görs via en censor som är monterad på sopbilen, som läser av alla digitala mätare inom en viss radie varje gång den passerar. Det innebär att mätarna i princip läses var fjortonde dag. Mätare som inte är digitala läses en gång per år antigen via avläsningskort eller via webben.

För att kunna använda onlinetjänsten behöver du ha kundnummer och personnummer eller organisationsnummer.

Kundnumret finns på din faktura.
Företag skriver in 00 före organisationnumret i fältet Personnummer.

Meddela mätarställning här

Om du inte kan använda ovanstående tjänst så är du välkommen att skicka in avläsningskortet per post.

Uppdaterad den 12 juli 2018

Kontakta tekniska enheten

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se