Information till alla som hanterar och säljer livsmedel

Nu när det är nytt år kanske ni går i tankar att börja odla, laga mat, tillverka livsmedel och sälja. Alla som hanterar, bereder och säljer livsmedel har ett ansvar att först undersöka om det kan omfattas av livsmedelslagstiftningen och därmed vara en anmälningspliktig livsmedelsverksamhet. Kontakta miljökontoret innan ni startar något för att informera och få en bedömning om er livsmedelshantering behöver anmälas.

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler i livsmedelslagen (2006:804) som innebär att en sanktionsavgift måste tas ut för överträdelser, t.ex. om du startat en livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält den till kommunen. Även ändringar som genomförs utan att anmälas i befintliga livsmedelsverksamheter, såsom ägarbyte, omfattas av sanktionsreglerna.  

Miljö- och byggnadsnämnden vill med denna information återigen informera om lagstiftningen för att uppmärksamma alla om kraven på registrering samt för att förhindra att sanktioner behöver tas ut.  

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig! Kontakta miljöinspektör på 0940-140 72, via växeln 0940-140 00 eller mbn@vilhelmina.se för mer information och vid frågor. Se även www.livsmedelsverket.se för mer information.  

 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn(at)vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 84
0940-140 73

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940- 140 71
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se